CÁC ĐỀ TÀI TẠI QUẢNG NGÃI

Danh mục : Dự án

Đề tài 1: 

* Đề tài Nghiên cứu thực nghiệm mô hình liên kết trồng và tiêu thụ Tam thất bắc (Panax notoginseng (Burk F.H. Chen) ở một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. (Cấp tỉnh. Đang thực hiện)

Đề tài 2:

* Đề tài Xây dựng mô hình trồng, bảo tồn và phát triển cây dược liệu Bảy lá một hoa (Thất diệp nhất chi hoa) (Paris polyphilla) tại 3 huyện (Ba Tơ, Sơn Tây và Trà Bồng) tỉnh Quảng Ngãi. (Cấp tỉnh. Đang thực hiện)