DỰ ÁN GREAT

Danh mục : Dự án

Tổ chức liên kết chuỗi sản xuất dược liệu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát huy vai trò của và cải thiện cuộc sống của người dân đặc biệt là của người phụ nữ trên địa bàn huyện Bắc Hà và huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai
 
 
Vùng trồng dược liệu Cát cánh 
 
 
 Vùng trồng dược liệu Hà thủ ô
 
 
Vùng trồng dược liệu Địa liền 
  
  
 Vùng trồng dược liệu Ý dĩ