TRANG TRẠI NẤM TAMOGI

Danh mục : Vùng nguyên liệu

Trang trại trồng nấm Tamogi của VietRAP tại Lương Sơn, Hoà Bình. Nấm được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ

Trang trại tại tiểu khu Liên Sơn, Thị TRấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hoà Bình trên khu vực diện tích gần 2ha. Gần khu công nghiệp Lương Sơn hoà Bình, xung quanh có nhiều tổ chức cá nhân lập trang trại làm du lịch nghỉ dưỡng, có 2 trang 5 trại chăn nuôi gà. Tuy đất của các hộ dân còn rộng, chủ yếu đang để hoang hoặc là vườn tạp quây khu do người dân bản địa đã bán cho các chủ đất ở hà Nội, chủ yếu để hoang chưa có chăm sóc và khai thác quỹ đất vườn hiệu quả. Hệ thống đường giao hầu hết đã được đổ bê tông đi lại thuận tiện, đường liên khu kết nối mạng nhện quanh khu vực khá là thuận tiện. Nguồn nước giếng khoan dồi dào, khu vực đã có hệ thống nước sạch do nhà nước đầu tư đến từng hộ, cuối khu đất còn có suối chảy tự nhiên.