VÙNG TRỒNG DƯỢC LIỆU THẤT DIỆP NHẤT CHI HOA - Paris polyphylla

Danh mục : Vùng nguyên liệu

Dược liệu cây Bảy lá một hoa (Thất diệp nhất chi hoa) tại Mù Cang Chải - Yên Bái

Một số hình ảnh vùng Dược liệu cây Bảy lá một hoa (Thất diệp nhất chi hoa) tại Mù Cang Chải - Yên Bái